Flags
Thailand

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

- กรณีได้รับสินค้าผิดจากทีมจัดส่งสามารถติดต่อเข้ามาที่หมายเลข 02-5195758 ทาง E-mail หรือทาง Chat แสดงหลักฐานการสั่งซื้อเพื่อขอเปลี่ยนสินค้า (ฟรีค่าจัดส่ง)

- กรณีได้รับสินค้าแล้วใส่ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนไซส์สามารถติดต่อเข้ามาที่หมายเลข 02-5195758 ทาง E-mail หรือทาง Chat แสดงหลักฐานการสั่งซื้อเพื่อขอเปลี่ยนสินค้า (มีค่าจัดส่ง)

- ไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้

- หากต้องการเปลี่ยนรุ่น ลูกค้าต้องเปลี่ยนเป็นรุ่นที่ราคามากกว่าหรือเท่ากับรุ่นเดิม หากต้องการเปลี่่ยนเป็นรุ่นอื่นที่ราคาต่ำกว่า ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนต่าง