Flags
Thailand

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

- กรณีได้รับสินค้าผิดจากทีมจัดส่งสามารถติดต่อเข้ามาที่หมายเลข 02-5195758 Mobile.+66982742646 ทาง E-mail : sale.sportpassion@gmail.com แสดงหลักฐานการสั่งซื้อเพื่อขอเปลี่ยนสินค้า (ฟรีค่าจัดส่งทั้งสั่งกลับและส่งคืน)

- กรณีได้รับสินค้าแล้วใส่ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนไซส์สามารถติดต่อเข้ามาที่หมายเลข 02-5195758 Mobile.+66982742646 ทาง E-mail : sale.sportpassion@gmail.com แสดงหลักฐานการสั่งซื้อเพื่อขอเปลี่ยนสินค้า (ลูกค้าจัดส่งกลับมาที่บริษัท แล้วบริษัทจะส่งคืนสินค้าตัวใหม่ให้ ฟรีเฉพาะค่าจัดส่งส่งคืนลูกค้า)

- ไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้

- หากต้องการเปลี่ยนรุ่น ลูกค้าต้องเปลี่ยนเป็นรุ่นที่ราคามากกว่าหรือเท่ากับรุ่นเดิม หากต้องการเปลี่่ยนเป็นรุ่นอื่นที่ราคาต่ำกว่า ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนต่าง